Základom úspechu je tím expertov

Náš tím odborníkov na stomatológiu spája dlhoročné skúsenosti
a najmodernejšiu technológiu, ktorá Vám prináša krásny a zdravý úsmev o ktorom ste vždy snívali.

MUDr. Štefan Cuľba

MUDr. Radoslava Cuľbová 

Prázdny

MDDr. Renáta Somošiová

MDDr. Buzga Miloš

MDDr. Lenka Atanasová

Mgr. Branislav Kohan

Prázdny

Zuzana Geletková - sestra

Slávka Dulinová - sestra

Prázdny
Prázdny

Olga Klobušovská  - recepcia

Odborné skúsenosti sú najlepšou zárukou kvalitného výkonu a preto Vám prinášame prehľad našej odbornej praxe:


MUDr. Štefan Cuľba - zakladateľ kliniky, stomatochirurgia, implantológia

 • 1993 - Ukončenie LF UPJŠ v Košiciach

 • 1994 - 1996 Prax na I.Stomatologickej klin. - Stomatochirurgia

 • 1996 - I. atestácia všeobecnej stomatológie
 • 1998 - Školenie Vivadent. Lichtenstein - Shaan, fotokompozity
 • 1999 - Pobyt HIETE Budapešť - Estetická stomatológia
 • 1999 - 2001 Prax v ŽNsP Košice
 • 2001 - Súkromná prax v Košiciach


MDDr. Rusnáková Svetlana - zubná lekárka

MUDr. Jordánová Edita - zubná lekárka

MDDr. Jana Tondrová - zubná lekárka

MDDr. Dominik Kánássy - zubný lekár


MDDr. Buzga Miloš - zubný lekár, estetická a rekonštrukčná stomatológia

 • 2010 - ukončenie LF UPJŠ v Košiciach
 • 2010- 2011 - absolventská prax v Dentálnom centre Košice
 • 2011- 2014 - prax v ŽNsP ambulancia Margecany
 • 2014 - súčasnosť - Dentálne centrum Košice
 • Certifikáty a odborné školenia z oblasti estetickej stomatológie, endodoncie, protetiky.
 • Pravidelne navštevuje odborné školenia u nás aj v zahraničí a sleduje nové technológie a postupy v stomatológii.


MDDr. Renáta Somošiová - zubná lekárka, detská a konzervačná stomatológia

 • 2017 - ukončenie LF UPJŠ v Košiciach
 • 2017 - 2018 - absolventská prax Súkromná zubná ambulancia Prešov
 • 2018 - súčasnosť - Dentálne centrum Košice
 • Certifikáty a odborné školenia v oblasti konzervatívnej stomatológie, endodoncie a protetiky

 

Stomatochirurgia

MDDr. Lenka Atanasová - zubná lekárka, stomatochirurgia

 

Hygiena

Mgr. Branislav Kohan - dentálny hygienik

Bc. Dominika Duchová - dentálna hygienička